Βόλεϊ

Διακρίσεις:

Πρωταθλήτρια Κύπρου: 2
(2005-06, 2009-10)
Δευτεραθλήτρια Κύπρου: 1
(2006-07)
Τριταθλήτρια Κύπρου: 1
(2007-08)
Πρωταθλήτρια Επαρχίας Λευκωσίας: 1
(2008-09)