Ποδόσφαιρο

2013-2014 ..... Γ΄ Κατηγορία ..... 10η θέση
2012-2013 ..... Γ΄ Κατηγορία ..... 8η θέση
2011-2012 ..... Δ΄ Κατηγορία ..... 3η θέση
2010-2011 ..... Δ΄ Κατηγορία ..... 8η θέση
2009-2010 ..... Δ΄ Κατηγορία ..... 9η θέση
2008-2009 .....       ΣΤΟΚ       ..... 3η θέση (άνοδος στην Δ' κατηγορία)
2008-2009 .....     ΕΠΟΠΛ      ..... 1η θέση (πρωταθλήτρια)

Διακρίσεις:
Πρωταθλήτρια Γ' κατηγορίας: 1
(1995)
Πρωταθλήτρια Δ' κατηγορίας: 1
(1993)
Δευτεραθλήτρια Δ' κατηγορίας: 1
(2002-03)
Τριταθλήτρια Δ' κατηγορίας: 1
(2011-12)
Πρωταθλήτρια ΣΤΟΚ: 1
(1987-88)
Δευτεραθλήτρια ΣΤΟΚ: 1
(1990-91)
Τριταθλήτρια ΣΤΟΚ: 1
(2008-09)
Πρωταθλήτρια ΕΠΟΠΛ: 8
(1970-71, 1975-76, 1980-81, 1982-83, 1983-84, 1987-88, 1990-91, 2008-09)